Vapaahiihtoklubi

info     uutiset     toiminta     media     keskustelu     linkit     etusivu

esittely     hallitus     jäsenyys     historia     säännöt

Esittely

Vapaahiihtoklubi on urheiluseura, jonka tarkoituksena on koota yhteen vapaalaskusta kiinnostuneet laskettelijat. Klubi on tarkoitettu jokaiselle lajista kiinnostuneelle taitotasoon tai laskutapaan katsomatta. Mukana on alppisuksijoita, lumilautailijoita sekä telemarkkaajia, joiden intohimot jakautuvat epätasaisesti vuorten seinien valloituksesta lähirinteiden ja paipin höyläämiseen. Vapaahiihtoklubi pyrkii aktiivisesti kehittämään lajia ja jäsentensä taitoja sekä harrastuneisuutta kaikilla vapaalaskun osa-alueilla.

Klubi pyrkii järjestämään jäsenilleen yhteisiä matkoja, tapahtumia ja koulutusta, kaikki tietenkin lajiin liittyen. Tarkoituksenamme on myös hankkia yhteisiä varusteita, jotka ovat edullisesti vuokrattavissa jäsenten käyttöön. Klubin yhteistyökumppanit antavat jäsenillemme merkittäviä etuisuuksia mm. varustehankinnoissa.

Vapaahiihtoklubi syntyi Hämeen hämärässä, Tampereella, mutta on sittemmin laajentunut maan kattavaksi yhteisöksi, jolla on jäseniä Helsingistä Inariin. Laskettelun lisäksi kerhon aktiiveja on vuosien varrella yhdistänyt rento asenne sekä karvainen huumori, joka ei varmasti hymyilytä kaikkein ryppyotsaisimpia. Näistä asioista johtuen klubin kokoontumisissa on yleensä viihdytty hyvin tai jopa paremmin.

Kuulumme jäsenyhdistyksenä Suomen Vapaalaskuliitto ry:hyn.

Hallitus

Puheenjohtaja

Nimi: Maikku Töyli
Email: marjaana.toyli(at)fi.redbull.com
Puh: 050 401 23 82
Hiihtolajit: alppi & randonnee
Muut harrasteet: kiipeily, maastofillarointi, hepulointi

Varapuheenjohtaja

Nimi: Sami Laitio
Email: sami.laitio(at)tut.fi
Puh: 040 547 35 27
Hiihtolajit: alppi (ex-lauta)
Muut harrasteet: maastopyöräily, doubletrouble

Sihteeri

Nimi: Joonas Tunturi
Email: joonas.tunturi(at)nokia.com
Puh: 050 486 13 40
Hiihtolajit: alppi, väkisinhiihto, sauvakävely
Muut harrasteet: purjehdus, kiekonheitto

Rahastonhoitaja

Nimi: Teemu Sandelin
Email: teemu.sandelin(at)tut.fi
Puh: 0400 40 95 69
Hiihtolajit: alppi & randou
Muut harrasteet: Maaschto- & konepyöräily, liekittely

Jäsenet

Nimi: Janne Piitulainen
Email: janne.piitulainen(at)pajulahti.com
Puh: 040 596 06 72
Hiihtolajit: alppi, lauta jne
Muut harrasteet: sinappikoneen viritys


Nimi: Ville Jäppinen
Email: ville.jappinen(at)t2oy.com
Puh: 050 536 90 20
Hiihtolajit: alppi
Muut harrasteet: teutarointi, karaochke

Etätoimihenkilöt & aluevastaavat

Inari:

Nimi: Esko Aarnio
Email: esko_aarnio(at)yahoo.com
Puh: 050 516 86 06
Hiihtolajit: thelemark
Muut harrasteet: maastofillarointi, eräjormailu

 

Vantaa/Vanda:


Nimi: Janne Pasanen
Email: janne.pasanen(at)3tratkaisut.fi
Puh: 050 329 0701
Hiihtolajit: vanhan jätkän new skool-suksiminen
Muut harrasteet: nikkarointi ja möyriminen

Kuusa:

Nimi: Tero Räihä
Email: tero.raiha(at)jippii.fi
Puh: 040 757 03 82
Hiihtolajit: snögä
Muut harrasteet: laikkarointi, nikkarointi ja möyriminen

 

Jäsenyys

Jäseneksi pääsee jokainen, joka hyväksyy klubin tarkoituksen ja säännöt. Jäseneksi voi liittyä ottamalla yhteyttä hallitukseen ja maksamalla vuosittaisen jäsenmaksun, 10 euroa kerhon tilille Nordea 143935-66462. Kirjoita viestikenttään "Jäsenmaksu -0X" ja nimesi. (X=vuosiluvun viimeinen numero, jona kausi alkaa)

Historia

Vapaahiihtoklubi perustettiin virallisesti 29.10.2001 muutaman aktiivisesti lajia harrastavan kaverin toimesta. Perustamiskokoukseen ilmestyi jo parisenkymmentä asiasta kiinnostunutta, ja kahdessa kuukaudessa jäsenmäärä ylitti jo 50!

Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vapaahiihtoklubi ja sen kotipaikka on Tampere.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laskettelu-urheilun ja erityisesti vapaalasku-urheilun harrastusta, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä herättää heissä oikeaa urheiluhenkeä, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja pysyvää harrastusta laskettelu-urheiluun.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- Järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia.

- Antaa tietopuolista opetusta.

- Toimeenpanee kilpailuja, näytöksiä, kursseja ja juhlia.

- Hankkii tarvittavia välineitä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä omistaa toimintaansa varten irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-4 muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat henkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja, kumpikin yksinään.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on vuosikokousten välinen aika. Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja valitaan tilikaudeksi kerrallaan.

9. Yhdistyksen kokoukset ja koolle kutsuminen

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syys-joulukuussa. Hallitus on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä.

10. Vuosikokous

1.Kokouksen avaus.

2.Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa.

3.Todetaan kokouksen laillisuus.

4.Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto.

5.Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

6.Vahvistetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.

7.Tehdään toimintasuunnitelma alkavalle toimintakaudelle.

8.Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.

9.Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja.

10.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamista päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.